آیا می‌دانید عدد هفت ( ۷ ) دارای چه معناهایی است؟


در آن حکمت خدا هست, که عدد ۷ تعداد طبقات آسمان‌هاست.
تعداد ایام هفته ۷ تاست.

عجایب دنیا ۷ تاست.
طواف دور کعبه ۷ تاست.

سعی به بن صفا و مروه ۷ تاست.
نقاط تماس باز مین در نماز ۷ تاست.

آیات سوره فاتحه ۷ تاست.
تعداد دریاها ۷ تاست.

۷ عدد سنگ به شیطان زده می‌شود.
معدن‌های اصلی روی زمین ۷ تاست.

۷ نوع ستاره اصلی وجود دارد.
تعداد مدارهای الکترونی ۷ تاست.

نور مرئی ۷ رنگ است.
اشعه نور غیرمرئی ۷ تاست.

تکبیر دو عید ۷ تاست.
تعداد قاره خاکی ۷ تاست.

" با خشوع بگوییم:
لااله‌الاالله محمد رسول‌الله
دقت کردید این اقرار از ۷ کلمه تشکیل‌شده.
الهم صلی علی‌محمد و آل محمد
صلوات هم از ۷ کلمه تشکیل‌شده.
اشهد ان امیرالمؤمنین علی ولی‌الله
هم از ۷ کلمه تشکیل‌شده.:
حالا بفرست:
بر محمد و آل محمد صلوات...

منبع : .:: علی یزدی دوست ::. Ali YazdiDoost |معنای عدد هفت
برچسب ها : تاست ,تشکیل‌شده ,محمد ,کلمه ,کلمه تشکیل‌شده ,تاست تعداد